22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Farklı bir yapılanmaya sahip zirai ilaçlama makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09689
Buluş Başlığı Farklı bir yapılanmaya sahip zirai ilaçlama makinesi.
Başvuru Sahibi BOA MAKİNE ÜRETİM İTHALAT İHRACAT İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HAKKI BAHAR
IPC Sınıfı A01M 7/00
Buluş Özeti

Bu buluş, ilaçlı suyu basınçlı hava yardımı ile parçalayan ve parçalanan solüsyonu ilgili hedefe taşımasını sağlayarak bağ ve bahçelerin ilaçlanmasında kullanılan bir zirai ilaçlama makinesi ile ilgili olup, özelliği; tekerlekler üzerine konumlandırılmış şasi (7), şasi (7) üzerine konumlandırılan bir pompa (6), pompanın (6) çıkışına ilişkilendirilen bir şaft (5), şaft (5) ile ilişkilendirilerek dairesel hareketin açı ve devrini değiştiren şanzıman (4), şanzımana (4) ilişkilendirilen bir devir kasnağı (8), devir kasnağından (8) alınan hareketin kayış (15) yardımı ile iletildiği fan kasnağı (14), fan kasnağının (14) tahrik ettiği radyal fan (3), fanın (3) dönmesi sonucu elde edilen basınçlı havanın gönderildiği üfleçler (1, 2), bir tank (10) ile koruyucu yan kapaktan (12) meydana gelmesidir.