22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yan kenarlarına sızdırmazlık contası ikame edilerek havuz oluşturulmuş eviye altı koruma ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09690
Buluş Başlığı Yan kenarlarına sızdırmazlık contası ikame edilerek havuz oluşturulmuş eviye altı koruma ünitesi.
Başvuru Sahibi HAKAN AYAZ;3K PLASTİK VE KALIP SANAYl VE TİCARET LÎMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HAKAN AYAZ;HAKAN AYAZ
IPC Sınıfı A47L 17/00
Buluş Özeti

Buluşumuz; mutfak ve banyo dolaplarının evye kısımlarının altına konumlandırılan ve temel görevi evye altından oluşması muhtemel sızıntıların ahşap veya MDF dolaba zarar vererek kullanım ömrünü kısalmasını engellemektedir. Bu görev için evye alt gövdesi (2) metal veya plastik malzemeden mamul olup dikdörtgensel formda olup evye altının geometrisine uygun olarak ön ve arka yüzeyde gerekli formda kıvrılmaktadır. Evye alt gövdesinin (2) yan kenarları evyenin altındaki dolapla aynı ebatta kesildikten sonra kesilen yan kenarların sızdırmazlık contası (1) takılarak ön ile arka kenarlar ile yan kenarlar arasında bir havuz oluşması sağlanmaktadır. Evye alt gövdesinin (2) yan kenarlarının eviye dolabına uygun olarak ebatlanması / kesilmesi sırasında oluşan kesim hataları conta yuvası (4) kalınlığı kadar absorbe edilerek gizlenebilmekte dolayısı ile bu kesim hataları tolere edilmektedir. Ayrıca sızdırmazlık contasının (1) yan kısmında açılı olarak konumlandırılmış yumuşak conta yüzeyinin (5) evye dolabının dik yan kenarlarına temas ederek bu kenarlardan oluşması muhtemel sızıntılarında eviye altı gövdesi (2) üzerindeki havuza kendiliğinden akması sağlanmıştır. Sistem; Sızdırmazlık contası (1), evye altı gövdesi (2), yüzey çıkıntısı (3), conta yuvası (4) ve yumuşak conta yüzeyinden (5) oluşur.