22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Paketleme makinasında yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09751
Buluş Başlığı Paketleme makinasında yenilik.
Başvuru Sahibi TRAPEZ MAKİNE İNŞ.MÜH.DOĞ.İTH.İHR.SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi RAMAZAN YILDIRIM;ALİ ÇAĞLI
IPC Sınıfı B65B 61/02
Buluş Özeti

Buluş çikolota, şeker, şekerleme gibi gıdaların üretimi yapıldıktan sonra satışa sunulması için paketleme işleminden geçmesi gerekmektedir. Paketleme işleminin seri ve düzgün olması gerekmektedir. Buluş işte bu hızlı ve kaliteli sarma işlemini gerçekleştiren çikolota paketleme makinesi ile alakalıdır.