22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Geliştirilmiş vakumlu cam tüp. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09786
Buluş Başlığı Geliştirilmiş vakumlu cam tüp.
Başvuru Sahibi ASLANLAR METAL ALÜMİNYUM P.V.C. PLASTİK İMALATI İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET ASLAN
IPC Sınıfı F24J 2/46
Buluş Özeti

Buluşumuz vakumlu cam tüp olup birbirine bütün üretilen iç tüp (6) dış tüp (8) iç tüp yayı (3) olmak üzere 3 ana parçadan oluşmuştur. Sabitleyici boşluk(7) ve sabitleyici başlık(l) ile güneş enerji sistemine bağlanarak sabitleyici boşluğundan(7) giren soğuk suyun güneşten almış olduğu ışınlar sonrasında ısınarak tüketicinin sıcak su kullanmasını sağlamaktadır. Dış tüp(8) et kalınlığının kalınlaştırılması ile montaj, taşıma sırası darbe etkilerine karşı korunaklı ve -15°C üstünde olan soğuklarda çatlamaların olmaması sağlanmaktadır. İç tüp tutma yaylarının(3) alt kısımdan kıvrımlı olması ile iç tüpü(6) tam kavrayarak sistemin çalıştırılması sonrası suların oluşturduğu devir dayım hareketlerinden oluşan baskının ve tüpün taşınması sırasında oluşacak darbelerden iç tüpe(6) zarar verilmesi önlenerek tüpünde özelliğinin bozulmaması sağlanmaktadır.