22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Uzaktan kumandalı iki hidrolik sistemli kepçe. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/09951
Buluş Başlığı Uzaktan kumandalı iki hidrolik sistemli kepçe.
Başvuru Sahibi KCT KEPÇE MAKİNA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MUSTAFA ATİLLA KOCATAŞ
IPC Sınıfı E02F 3/00
Buluş Özeti

Buluşumuz, uzaktan kumandalı, akü (16) ile çalışan, çift hidrolik silindirli kepçenin ana gövde alt ve üst makara kutusu (5/7), hidrolik silindirlerin akuplajı ve bu sisteme bağlı çalışma prensibi buluşudur. Sistem ana şase (1)¸ hidrolik silindir (2), çelik makara (3), açık kamalı soket (4), alt makara kutusu (5), sabitleme somunu (6), üst makara kutusu (7), üst kafa tel çıkış platformu (8), halat çıkış merdane kutusu (9), çelik tel halat (10), halat bağlantı muskası (11), yağ takviye depo girişi (12), açma dişlisi (13), kazan ana şase mili (14), uzaktan kumanda sinyal alıcısı (15), akü (16), selonoid valf (17), yağ tahliye tapası (18), hidrolik dağıtım hortumları (19) ve kazan muhafaza kapağı (20) bölümlerinden oluşması ile karakterize edilmektedir.