22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Plastikten üretilen kaset tipi nervürlü döşeme betonarme kalıbı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10231
Buluş Başlığı Plastikten üretilen kaset tipi nervürlü döşeme betonarme kalıbı.
Başvuru Sahibi LAM PLASTİK TEKSTİL DIŞ. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi YAVUZ MEHMET ÖZELSAĞIROĞLU
IPC Sınıfı E04B 1/00
Buluş Özeti

Buluş, genellikle fabrikalar, iş merkezleri, otoparklar, hastane, alışveriş merkezi gibi alanlarda uygulanan kaset kalıplar bu mekânlarda yüksek derecede malzeme tasarrufu ve estetik görünüm sağlayan, çoğunlukla kare formda tercih edilip çeşitli boyutlarda üretilebilen, kullanım kolaylıkları, plastik malzemeden üretilmeleri, pürüzsüz ve çok şık yüzeyler oluşturmaları, tavan dizaynında kolaylıklar sağlaması, iskele sistemlerine uyumlulukları ile nervürlü döşeme inşaat yapılarında kullanılan, betonarme nervürlü döşemelerde daha ekonomik, dayanıklı, hızlı bir imalata uygun, kullanışı kolay, çevreye duyarlı iki doğrultuda çalışan plastik ten üretilen, kaset tipi nervürlü döşeme betonarme kalıbı ile ilgili olup, özelliği; plastik kaset kalıp yanal ve düşey federler (1), plastik kaset kalıp üst radüs (2), plastik kaset kalıp alt radüs (3), plastik kaset kalıp nervür demir detayı (4), plastik kaset kalıp nervür beton detayı (5) ve plastik kaset kalıp iskele taşıyıcı eleman detayı ndan (6) meydana gelmesidir.