22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mobil tıbbi atık dezenfeksiyon ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/00343
Buluş Başlığı Mobil tıbbi atık dezenfeksiyon ünitesi.
Başvuru Sahibi ROYAL HASTANE DONANIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Buluş Sahibi BAHADIR KASAR;NİYAZİ ADUŞ;OKAN ŞERİF AKMAN;ERSAN TAMER
IPC Sınıfı A61L 11/00;A61L 2/10;A61L 2/16;A61L 2/24
Buluş Özeti

Buluşumuz mobil tıbbi atık dezenfeksiyon ünitesi olup, daha çok genel tıp alanında kullanılan cerrahi aspiratör kavanozları için tasarlanmıştır. Ankastre ve dolap şeklinde tasarlanmış olan bu urun tamamen otomatik olarak çalışmaktadır. Buluşumuz olan mobil tıbbi atık dezenfeksiyon ünitesi, yapısı içerisinde üst tabla (1), pnomatik sabitleme sacı (2), kontrol paneli (3), silikon pabuç (4), pnomatik kavanoz sıkıştırma ünitesi (5), pnomatik kavanoz yukseltip-alçaltma ünitesi (6), de motor (7), triger kayışı (8), kasnak (9), kapak (10), alt tabla (11), fıskiye (12), sıvı tıbbi atık deposu (13), sıcak su haznesi (14), ultraviyole dolap (15) ağırlık ölçer (16) ve ultraviyole lambalar (17) bulundurmaktadır.