22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hdmi çıkışı olan tv arkasına gizlenebilen uydu/sayısal karasal veya sayısal kablo tv yayın alıcı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10355
Buluş Başlığı Hdmi çıkışı olan tv arkasına gizlenebilen uydu/sayısal karasal veya sayısal kablo tv yayın alıcı.
Başvuru Sahibi YÜKSEL ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AKİF GÖNÜL KILIÇ
IPC Sınıfı H04N 7/00
Buluş Özeti

Buluş konusu yayın alıcı, SKART ve HDMI soketleri yerleşik olarak, mafsallı ve çok yönlü hareketi bir arada bulunduran, tv arkasına gizlenebilen uydu/ sayısal karasal veya sayısal kablo tv yayın alıcı olup; SKART bağlantı konnektörü (1), besleme giriş soketi (2), IR (3), USB (4), LNB-IN (5), cihaz muhafaza kutusu (6), HDMI soket (7), A/V soket (8), HDMI soket mafsalı (9), skart soket mafsalı (10), seri port RS232 soketi (11), smart kart (akıllı kart) yuvası ve okuyucu girişinden (12) oluşmaktadır.