22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Soğuk glasso sosu TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2006/02587
Buluş Başlığı Soğuk glasso sosu
Başvuru Sahibi ÖZMER PASTACILIK VE İÇECEK ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA TURİZM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÖMER FARUK BERBER
IPC Sınıfı A23G 3/34;A23L 1/05;A23L 1/06
Buluş Özeti

Buluş, pasta ve şekerleme endüstrisinde yer alan ve dondurma, yaş pasta, kuru pasta, kek ve kurabiye gibi tatlıların kaplanmasında kullanılan, akıcı kıvamlı, tatlandırıcı soğuk glasso sosu ve bu sosun eldesine yönelik bir üretim metodu ile ilgilidir. Bahsedilen metot, 70 °C ila 80°C arasındaki sıcak suyun içerisine koruyucu ve kıvam arttırıcı maddelerin eklenmesi ve 5 ila 10 dakika süre ile karıştırılması, elde edilen karışımın üzerine tatlandırıcı madde, kakao, asitlik düzenleyici madde ve aroma ilave edilerek 90°C sıcaklıkta, 10 saniye süre ile pastörizasyona tabi tutulması, pastörizasyondan sonra hazırlanan sosun doldurulması, folyolanması ve ambalajlanması işlem adımlarını içermektedir. Bahsedilen tatlandırıcı sos, tercihen bitkisel yağ ve/veya süt tozu ve/veya emülgatör içermektedir.