22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Stabil sıvı tıbbı atık dezenfeksiyon ünitesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/00345
Buluş Başlığı Stabil sıvı tıbbı atık dezenfeksiyon ünitesi.
Başvuru Sahibi ROYAL HASTANE DONANIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Buluş Sahibi OKAN ŞERİF AKMAN;NİYAZİ ADUŞ;BAHADIR KASAR;ERSAN TAMER
IPC Sınıfı A61L 11/00;A61L 2/16;A61L 2/18
Buluş Özeti

Söz konusu buluş Sıvı tıbbi atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi amacıyla kullanılan stabil Sıvı tıbbi atık dezenfeksiyon ünitesi ile ilgilidir. Buluşumuz olan stabil Sıvı tıbbi atık dezenfeksiyon ünitesi debimetre (1), vakumustat (2), vakummetre (3), sıvı tıbbi atık tankı (4), vakum pompası (5), güvenlik kavanozu (6), bakteri filtresi (7), otomatik kontrol panosu (8), pnomatik aktuatör vana (9), dezenfektan tankı (10), şamandıra (11), küresel vana (12), selenoid valf (13), diş uniti (14), switch (15) ve katı atık filtrasyon elemanlarından (16) oluşmaktadır.