22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kümes hayvanlarının barınaklarına mahsus ledli silindirik aydınlatma armatürü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10523
Buluş Başlığı Kümes hayvanlarının barınaklarına mahsus ledli silindirik aydınlatma armatürü.
Başvuru Sahibi DGS İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK VE İNSAN KAYNAKLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi KAYHAN DALMAN
IPC Sınıfı A01K 31/00
Buluş Özeti

Buluşumuz; kümes hayvanlarının barınaklarında kullanmaya mahsus aydınlatma armatürleri ıle ilgili olup özelliği; silindir formundaki kasanın (1) iç kısmında oluşturulmuş boşluğa şerit formunda dizilmiş ledler (2) takılmaktadır. Daha sonra silindir formundaki kasanın (1) açık kalan üst kısmına ise şeffaf kapak (3) takılarak oluşturulan bu aydınlatma armatürünün her iki ucuna silindirik kapak (4) montajlanmaktadır. Bu haliyle montajı tamamlanmış armatürün bir ucuna elektrik bağlantı kiti de montajlanarak armatür kullanıma hazır hale gelmektedir. Sistem; Kasa (1), şerit formunda dizilmiş ledler (2), şeffaf kapak (3), silindirik kapak (4) ve elektrik bağlantı kitinden (5) oluşur.