22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hareketli baş dayama. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/10619
Buluş Başlığı Hareketli baş dayama.
Başvuru Sahibi ETKA-D OTOMOTİV PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MÜNİR ÖZGAT
IPC Sınıfı B60N 2/48
Buluş Özeti

Bu buluş, insanların oturma veya istirahat ihtiyacını karşılayan(otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, tır, tren, metro, deniz otobüsü, feribot, gemi, uçak vb. taşıt; terminal, gar, havaalanı vb. Bekleme salonu, büro, ev, otel vb. ikametgah, vs.) koltuklarında kullanılmak üzere geliştirilmiş, başını yaslayabileceği, kişinin fiziksel özelliklerine göre ayarlanabilen hareketli bir başlıkla ilgilidir.