22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir takı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/11408
Buluş Başlığı Bir takı.
Başvuru Sahibi OSMANLI TAKI KUYUMCULUK TURİZM İNŞAAT TEKSTİL BUJİTERİ HEDİYELİK EŞYA İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi CELALİ ORAKCI
IPC Sınıfı A44C 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş sağlam, maliyeti düşük olan, hızlı üretilebilen ve şık görünen bir takı (1) ile ilgilidir. Buluş konusu takı (1) en temel halinde; görsel güzellik sunulmasını sağlayan ve birbirlerine bağlanabilen birden çok sayıda takı elemanı (2) ve takı elemanlarının (2) birbirlerine bağlanmasını sağlayan birden çok sayıda birleştirme elemanı (3) içermektedir.