22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Düz üst yüzeye sahip dilatasyon profili. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/13250
Buluş Başlığı Düz üst yüzeye sahip dilatasyon profili.
Başvuru Sahibi ASTEKNİK MÜHENDİSLİK YAPI VE YALITIM MALZEMELERİ ALÜMİNYUM VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi METE ALİ MORDAĞ
IPC Sınıfı E04C 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş; dilatasyon sistemi kullanılan büyük ölçekli binalarda zemin/duvar kaplaması arasında yer alan dilatasyon boşluklarını kapatarak izolasyon sağlayan, ana gövdesi zemin bağlantı profilleri (10) ile bahsedilen zemin bağlantı profilleri (10) arasında konumlandırılan ve esnek malzemeden imal edilen fitil yapılanmasından (20) oluşan, bahsedilen fitil yapılanmasının (20) iç yapısında yer alan kavisli yapı (22) sayesinde dilatasyon bölgesindeki genleşme ve daralmaları efektif şekilde absorbe eden, iç içe geçen alt kol (21 a) ve üst koldan (21 b) oluşan düz bir üst katman (21) içeren, dilatasyon bölgesinin genişliğine göre I.fitil yapılanması (20) modülünün uç uca eklendiği veya yan yana konulduğu şekilde çeşitli yapılanmaları olan dilatasyon profilidir (Şekil1, Şekil 4, Şekil 6)