22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mıknatıslı pnömatik silindir. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00165
Buluş Başlığı Mıknatıslı pnömatik silindir.
Başvuru Sahibi HİD-TEK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SÜLEYMAN KARA;ERHAN KARA
IPC Sınıfı F04B 35/00;F15B 15/10
Buluş Özeti

Bu buluş, pnömatik silindirlerde kullanılmak üzere, silindirin pistonuna yerleştirilen bir mıknatıs ile oluşturulan manyetik alan vasıtasıyla, ürünlerin bir noktadan diğer noktaya taşınmasını sağlayan basınç ya da vakumla tahrik alan bir silindir ile ilgilidir.