22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir ızgara. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00350
Buluş Başlığı Bir ızgara.
Başvuru Sahibi ERA EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SONGÜL BAŞ
IPC Sınıfı A47J 37/07
Buluş Özeti

Buluş; ızgara olup, üst elektrik kutusu (1),kırmızı lamba (2), zamanlayıcı (timer) (3), timer düğme (4), flanş (5), havalandırmalı flanş (6), alt ve üst ısıtıcı eleman (rezistans) (7), üst elektrik kutusu kapak (8), alt elektrik kutusu (9), limit termostat (10), elektrik anahtarı (11), kablo kelepçesi (12), alt elektrik kutusu kapak (13), fişli kablo girişi (14), plastik mil (15), plastik kanca (16), helezon yay (17), montaj tablası-sacı (18), alt kapak (19), alt plastik ayak (20), üst kapak (21), rezistans kanalı (22), sabitleme klipsi (23), pişirme plakası (24), sabitleme klipsi yuvası (25), havalandırma kanalı (26), yan tutamaklar (27) ve yeşil lamba (28) içermektedir.