22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yer tuzağında yapılan geliştirme. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00674
Buluş Başlığı Yer tuzağında yapılan geliştirme.
Başvuru Sahibi ARMA KONTROL SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT VE MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi KORAY KARTAL
IPC Sınıfı E01F 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş, fabrika, site,spor salonlar,havaalanları,alış veriş merkezleri gibi yaşam alanlarında dış ve iç güvenlik sağlamak amacı ile kullanılan yer tuzağı sisteminde yapılan geliştirme ile ilgili olup, özelliği; iki dişli tırnak (1) ve tırnağın (1) geri hareketini engelleyen demir lama (2) üzerine sabitlenmiş kauçuktan (4) meydana gelmesidir.