22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Tuvalet kağıdı veya havlu kağıt sunum tertibatlarının kilit mekanizmalarında yenilik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00860
Buluş Başlığı Tuvalet kağıdı veya havlu kağıt sunum tertibatlarının kilit mekanizmalarında yenilik.
Başvuru Sahibi OĞUZHAN PLASTİK VE KALIP SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SEMİH GÜNGÖR
IPC Sınıfı A47K 5/00
Buluş Özeti

Buluş, tuvalet kağıtları ve havlu kağıtların tüketiciye sunumun yapılmasına yönelik, kağıt rulosunun yerleştirildiği bir hazneye (6) sahip gövde (4); hazneyi kapatan bir kapak (5); gövde (4) üst kısmına oluşturulmuş boşluk (7); kapak (5) iç tavanına yapılandırılmış set (2), bahsedilen boşluğun (7) zeminine, gövdeye (2) bütünleşik formda yapılandırılmış, birbirinden bağımsız çalışan en az iki kilitleme tırnağı (1) içeren tuvalet kağıdı veya havlu kağıt sunum tertibatında kilit mekanizmasıdır. (Şekil-1)