22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kişiye özel elektronik rehber sistemli cihaz. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/00964
Buluş Başlığı Kişiye özel elektronik rehber sistemli cihaz.
Başvuru Sahibi İPEK BİLGİSAYAR ENDÜSTRİ VE OFİS OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi VEDAT ÇAVUŞOĞLU
IPC Sınıfı G06Q 50/00
Buluş Özeti

Bu buluş; müze ve ziyaret önemi olan mekânlarda kullanıma yönelik, ziyaretçiler tarafından; bulunduğu mekân, görseller, eser, obje veya tarihi eser hakkında kendi tercih ettiği dilde, sesli ve görüntülü olarak bilgi almasını sağlayan sisteme sahip cihaz ile ilgilidir. Kişiye özel elektronik rehber sistemine sahip cihaz; en az bir ana gövde (1), bu ana gövdenin (1) üst kısmında dokunmatik ekran (2), bu dokunmatik ekranın (2) altında ana gövdenin (1) iç kısmına konumlandırılmış, üzerinde 2 Gb hafıza kartı (3.1.), hafıza artırım slotu (3.2.), GPS alıcı (3.3.) ve proğramlanabilen yazılım (3.4.) içeren elektronik kart ünitesi (3), ana gövdenin (1) yan kısımlarına konumlandırılmış kulaklık girişi (4) ve cihazın hem proğramlanması hem de şarz edilmesini sağlayan USB girişi (5), buluşa has dizayn edilmiş kulaklık (6) içermekte ve farklı müze ve ziyaret önemi olan farklı mekânlar için farklı çözümler oluşturulabilmesi, sınırsız dil desteği içermesi, pratik ve kolay değişim imkanı olması, kullanım aşamasında herhangi bir kablo, internet, alıcı veya verici modüle ihtiyaç duyulmaması gibi özelliklere sahiptir.