22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Montaj vasıtası içeren tekstil taşıma kılıfı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01010
Buluş Başlığı Montaj vasıtası içeren tekstil taşıma kılıfı.
Başvuru Sahibi MARMARA SÜNGER TEL MOBİLYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET KARIŞMAN
IPC Sınıfı A47C 21/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, tekstil ve sağlık alanında yer alan yastıklar, sırt minderleri, ortopedik yastıklar vb şişkin yapıdaki şişkin tekstil ürünlerinin rulo haline getirilerek boyutlarının küçülmesini sağlayan, en az bir ana gövde ve bahsedilen ana gövde iç yüzeyinde uç kısımda yapılandırılan en az bir montaj vasıtası içeren bir taşıma kılıfı ile ilgilidir.(Şekıl-1)