22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Endüstriyel fırınlar için kapı kilit tertibatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/01988
Buluş Başlığı Endüstriyel fırınlar için kapı kilit tertibatı.
Başvuru Sahibi İMAMOĞLU SOĞUTMA CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AYDIN GÜRSOY
IPC Sınıfı E05B 15/00
Buluş Özeti

Buluş, gıda imalat sektöründe kullanılan endüstriyel tip fırın kapılarının açılmasını ve kapatılıp kilitlenmesini; basit ve rahat montaj edilebilecek şekilde, ani sıcak hava çıkışını önleyici tarzda, tam emniyetli, kolay ve fonksiyonel kullanımı haiz olarak yerine getiren kapı kilit tertibatı (90) olup, özellikle; yapısında üst tırnaklar (23), stoplama noktaları (22) ve rampayı (21) haiz olan kilit tertibatının (90) ana unsuru olan gövde (20), bu gövdenin (20) üstünde olan, gövdeye (20) irtibatı bağlantı vidası (70) ve somunu (60) ile yapılan, tertibatın (90) açılıp kapanmasını temin eden kol (10), gövde (20) ve kolun (10) ilgili fırına montajını temin eden bağlanti parçası (30), gövde (20) iç kısmında kalan, yapısında bilya (41) ve yayın (42) konumlandırıldığı bilya yuvaları (44) ve kanalları (43) havi bilya yatağı (40), gövde (20) üzerindeki rampaya (21) tekabül eden, içinde karşılık lastiğini (51), altında ise karşılık yükseltmesini (52) bulunduran ve rampayı (21) içinde sıkıştırarak kilitlemeyi temin eden karşılıkla (50) alakalıdır. Şekil-1