22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Havalı disk fren TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/03840
Buluş Başlığı Havalı disk fren
Başvuru Sahibi AYDINSAN FİREN CIRCIRLARI VE OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI İMALATI PAZARLAMA VE SATIŞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi DOĞAN AYDIN
IPC Sınıfı F16D 65/00
Buluş Özeti

Buluş; bünyesinde hava üreten kara taşıtlarında fren pedalından gelen komutla birlikte, havanın mekanik güce dönüştürülerek aracın durdurulmasını sağlayan fren sistemlerinde kullanılan havalı disk fren ile ilgilidir. Geliştirdiğimiz havalı disk fren sisteminde sızdırmazlık elemanı olarak kullandığımız çift sıyıcılı keçe ve krom kaplı millerden üretilmiş pernolar kullanılarak bilinen tekniğin problemleri çözülmüştür.