22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kentler için uygulanan ışıklı bilgilendirme bloğu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02186
Buluş Başlığı Kentler için uygulanan ışıklı bilgilendirme bloğu.
Başvuru Sahibi KENTES YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK ELEKTRONİK BİLİŞİM İMALAT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET SÖNMEZ
IPC Sınıfı F21V 33/00
Buluş Özeti

Buluş, yerleşim yerlerindeki cadde ve sokaklarda kullanılarak cadde ve sokaklardaki bilgileri insanların kolaylıkla okumasını sağlayan ayrıca uygulandığı cadde ve sokaklara dekoratiftik katan ışıklı bilgilendirme bloğu (1) ile ilgilidir. Bloğun (1) gövdesi (2) içinde yer alan aydınlatma grubu (5) vasıtası ile blok (1) gövdesi (2) dışındaki cadde, sokak ve mekan bilgilerini insanlar akşam saatlerinde kolaylıkla okuyabilmektedirler.