22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çift tahrikli çoklu oluklu titreşimli elek. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02347
Buluş Başlığı Çift tahrikli çoklu oluklu titreşimli elek.
Başvuru Sahibi TEK-EL MAKİNA TEKNİK HIRDAVAT YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi AHMET DEMİRCİ
IPC Sınıfı B07B 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş, borulardan (64) oluşan ve her biri birbirinden bağımsız olarak istenen yöne çevrilebilen malzeme ayrıştırıcı çoklu oluk grubu (60) sayesinde elenen malzemenin akışının istenen yöne çevirilebildiği malzeme stoklanması bakımından büyük kolaylık sağlayan; eleğin (1) ihtiyacı olan yüksek frekanslı titreşimleri oluşturan çift taraflı tahrik grubu (30), elenen malzemenin belirli katlarına yerleştirilmiş elek tellerinden (17) elendikten sonra düzenli bir şekilde ayrıştırılıp stok edilmesini sağlayan oluk grubu 1 (50), ayrıştırılmış malzemenin istenen yönlere bağımsız olarak çevrilebilmesini ve stok bandına göre ayarlanmasını sağlayan oluk grubu 2 (60), tahrik grubunun (30) ihtiyaç duyduğu dönme momentini sağlayan ve ileten güç aktarma grubu (80), motor (91) tarafından üretilen gücün doğrudan ve sağlıklı bir şekilde iletilebilmesi için kayışlarda (102) uygun gerginliği sağlayan kayış gerdirme grubu (100), eleğin (1) çalışması esnasında meydana gelebilecek aşın yüklü frekansa sahip titreşimleri sönümleyen yay konsolu grubu (120) içeren titreşimli elektir (1).(Şekil 1)