22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yırtılma dayanımı yüksek ambalaj malzemesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02450
Buluş Başlığı Yırtılma dayanımı yüksek ambalaj malzemesi.
Başvuru Sahibi ATMAZ AMBALAJ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YUNUS AKSOY
IPC Sınıfı B65D 1/00
Buluş Özeti

Buluş, taşıma ve depolama sırasında ürünlerin çizilme, su, nem, yağ ve toz gibi benzeri dış etkilerden korunmasını sağlayan ambalaj malzemeleri (1) ile ilgilidir. Söz konusu buluş, özellikle demir çelik, metal ve alüminyum malzemeden mamul ürünlerin paketlenmesinde kullanılan, mukavemeti yüksek, polipropilen örgülü dokuma kumaş ve kraft kâğıttan meydana gelen çift laminasyonlu bir ambalaj malzemesinden (1) oluşmaktadır.