22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Eksantrik konik kırıcılarda geliştirmeler. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/02786
Buluş Başlığı Eksantrik konik kırıcılarda geliştirmeler.
Başvuru Sahibi TEK-EL MAKİNA TEKNİK HIRDAVAT YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi AHMET DEMİRCİ
IPC Sınıfı B02C 1/00
Buluş Özeti

Buluş, gövdesi (11) içine alınan büyük ölçülerdeki kaya veya cevherleri eksantrik hareketle kırarak daha küçük parçalara, çakıl ya da toz haline dönüştüren; kırıcı astarının (112) ana vidaya (111) çeşitli türden bağlantı elemanları kullanılarak kolay bir biçimde sabitlenebilmesi, kırma işlemi için ideal astar açıklığının ana gövdenin (11) aşınmalara karşı korunması için; mekanizmayı oluşturan diğer tüm gruplarının bir araya gelebilmesini sağlayan ve diğer gruplara yataklık eden taşıyıcı ana gövde grubu (10), şaft grubuna (20) yan bağımsız olarak montajlanan ve başlık grubunun (40) ihtiyacı olan eksantrik salınımı üreten eksantrik hareket grubu (30), bahsedilen eksantrik hareket grubunun (30) ürettiği salınımı alarak malzemenin kırılmasına yardımcı olan başlık grubu (40), mekanizmanın ihtiyacı olan gücü dışarıdan alarak eksantrik hareket grubuna (30) iletip, sistemin çalışmasını sağlayan tahrik grubu (60), mekanizmada yer alan ayar ve emniyet gruplarını bünyesinde bulunduran ve aynı zamanda onlara yataklık yapan üst gövde grubu (80), kırma işlemi için uygun astar açıklığının ayarlanmasını veya gerekli hallerde konik kırıcının (1) bakıma hazır hale gelebilmesini sağlayan astar ayar grubu (110), bahsedilen astar ayar grubunun (110) ihtiyacı olan dönme momentini sağlayan dişli ayar grubu (130) içeren konik kincidir (1). (Şekill, Şekil 2)