22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mermer ve doğal taş kesimi için kullanılan kesici takım. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2012/03071
Buluş Başlığı Mermer ve doğal taş kesimi için kullanılan kesici takım.
Başvuru Sahibi DBC MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi MEHMET FERİDUN ERTÜRK
IPC Sınıfı B23D 57/00
Buluş Özeti

Buluşun konusu, kare prizmatik gövde üzerindeki köşelere işlenmiş olan yuvaların içine yerleştirilmiş kesici uçlardan oluşan mermer ve doğal taşı kesimi için kullanılan kesici takımdır. Buluş, piyasadaki mermer kesici takımlarına kıyasla hızlı ve maliyet açısından da büyük avantajlar getirmektedir. Bakımı, montajı ve çalışma sistemi basittir. Ürün üzerindeki farklı sayıdaki kesici uçlar tüketiciye kendi iş tipine ve kendi bütçesine en uygun takımı seçmesini sağlamaktadır. Pcd (polycrystalline diamond) ve cbn (cubic boron nitride) uçların sağlamış olduğu kesme hızı ve uzun süreli çalışma dayanımı kesici takıma piyasadaki benzerlerine kıyasla büyük fark katmaktadır.