22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çoklu sistem kaşar peyniri kalıplama, kurutma ve istifleme TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05403
Buluş Başlığı Çoklu sistem kaşar peyniri kalıplama, kurutma ve istifleme
Başvuru Sahibi NESİL ET SÜT GIDA HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ PLASTİK VE MAKİNE İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi ŞAHİN YAĞCI
IPC Sınıfı A23C 19/00;A23C 19/06;A47J 47/02
Buluş Özeti

Buluş, kaşar peynirinin şekillendirilmesi, kurutulması ve istiflenmesinin yapıldığı çoklu kalıp sistemiyle ilgilidir . Özellikle insan sağlığını direkt olarak etkileyen süt ve süt ürünleri üretiminde çalışan firmaların hijyen kurallarına en üst düzeyde riayet etmesi gerekmektedir . Bu gereklilikleri yerine getirirken de maliyetleri düşürmek, rekabet gücünü artırmak, iş gücünü verimli kullanmak maksadıyla uzmanlarımız günümüzdeki tekniğin dezavantajlarını ortadan kaldırarak kaşar peyniri üretimi yapan firmaların tüketicilere belirlenen gramajlarda çok daha fazla ürünü çok kısa zamanda, sağlıklı, hijyenik koşullara uygun, işçilik ve depolama alanı maliyetlerini en aza indiren kalıplama, kurutma ve istifleme aparatını çoklu kalıp sistemi şeklinde geliştirmişlerdir .