22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
KENDİNDEN DESTEKLİ ÇOK PARÇALI KANATLI ÇİT DİREĞİ. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2012/10988
Buluş Başlığı KENDİNDEN DESTEKLİ ÇOK PARÇALI KANATLI ÇİT DİREĞİ.
Başvuru Sahibi KÖSEDAĞ TEL ÖRME ÇİT SANAYİ VE TİCARET İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ KÖSEDAĞ
IPC Sınıfı E04H 17/00;E04H 17/16;E04H 17/20
Buluş Özeti

Mevcut buluş, birbirine kenetlenme şeklinde dikey bir çit kısmının bir uç kısmını almak için uygun boylamasına bir boşluk tanımlamak ve sınırlamak için uzanan kulak kısımlarına sahip olan iki parçalı bir borumsu direk gövdesi sağlar. Borumsu içi boş gövdenin iki parçası, birbirine kenetlenen direk yarımlarını oluşturmak için tasarlanmıştır. Direk yarımlarının kulak kısımları, birbirini yakalamak için her iki tarafta bulunmaktadır. Sözü edilen kısımlar, birbirine kenetlendiklerinde sabit olarak birleşecek bir şekilde birbirine oturmaları amacıyla her iki tarafta düzenlenmektedir. Her kulak kısmının dış yüzeyleri, sözü edilen dikey çıt kısmına tümleşik yatay bir çit kısmını almak için monte edilen konumda denk gelen yanal açıklıklar içerir. Sözü edilen açıklıklar boylamasına, genellikle eşit aralıklı bir şekilde düzenlenmektedir ki bu düzenleme yatay çi malzemesinin kenetlenmesi için uygundur.