22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Toz Kaymak ve Üretim Yöntemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/05718
Buluş Başlığı Toz Kaymak ve Üretim Yöntemi
Başvuru Sahibi ÖZMER PASTACILIK VE İÇECEK ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA TURİZM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÖMER FARUK BERBER
IPC Sınıfı A23C 23/00;A23L 1/185
Buluş Özeti

Buluş, toz kaymak ve bunun üretim yöntemi ile ilgilidir. Mevcut buluş özellikle, pastacılık sektörü, toplu yemek sektörü ve ev tüketiminde tatlılaria beraber dekorasyon ve lezzeti arttırmak için kullanılan, şanti bazı, süt tozu, nişasta, tatlandırıcı, kıvam arttırıcı ve aroma içeren toz kaymak ve bunun üretim yöntemi ile ilgilidir.