22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir hemzemin geçit sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/06687
Buluş Başlığı Bir hemzemin geçit sistemi.
Başvuru Sahibi TEKNORAY TEKNOLOJİK RAY SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR ELEKTRONİK ELEK.TELEKOMİNİKASYON YAZILIM VE İNŞ.LTD.ŞTİ.
Buluş Sahibi AHMET HAMDİ İZGİ
IPC Sınıfı B61L 29/00;H04N 5/225;H04N 7/26
Buluş Özeti

Bu buluş demiryolları ile karayollarının kesiştiği hemzemin geçitlerde kullanılan, karayolu üzerindeki trafik akışını trenin (T) hızına bağlı olarak eşit süreyle kesilmesini sağlayan, hemzemin geçidin görüntüsünü anlık olarak kaydeden ve bir menzil içerisindeki trenlere (T) bu görüntüyü kablosuz olarak ileten bir hemzemin geçit sistemi (1) ile ilgilidir.