22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Split tip klima dış ünitesi askı aparatı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/04824
Buluş Başlığı Split tip klima dış ünitesi askı aparatı
Başvuru Sahibi ARÇELİK-LG KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi NİHAT YAVUZ;ALİ ENGİN HIZ;SONAT YAYLA
IPC Sınıfı F24F 13/32
Buluş Özeti

Bu buluş, split tip klimaların dış ünitelerinin düz duvara monte edilmelerinde kullanılan askı aparatlarının kolay kurulabilmeleri ve stoklamada yer tasarrufu sağlayabilmeleri için tasarlanmış bir katlanabilir montaj askı aparatı ile ilgilidir. Bu buluşun amacı, klimanın duvara monte olarak taşınmasında kullanılabilecek birbirinin eşi sol ve sağ olmak üzere iki parçadan oluşan her bir parçanın; depolama sırasında daha az yer kaplayabilmesi için birbirileri üzerine katlanan iki ana kolu ve ana kollar içine geçen iki uzantısı olan, katlanması sonrasında genişliği herhangi katlanan bir askı aparatı kadar artarken boyu yarıya düşen ve kurulum süresini kısaltabilmek için vidalı bağlantı yerine birbiri içine geçen ya da pim ile birleştirilen elemanlara sahip olan bir askı aparatı gerçekleştirmektir.