22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Amortisöre adapte edilmiş bir damper tertibatı vasıtasıyla kapağın istenilen hızda kapatılmasını sağlayan bir tertibat. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08281
Buluş Başlığı Amortisöre adapte edilmiş bir damper tertibatı vasıtasıyla kapağın istenilen hızda kapatılmasını sağlayan bir tertibat.
Başvuru Sahibi BİMED TEKNİK ALETLER SAN. VE TİC. A.Ş.;SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ENGİN ULU;ENGİN ULU
IPC Sınıfı E05D 7/04;E05F 15/12
Buluş Özeti

Buluş, bır dolap gövde (26) ve bu gövde (26) uzennde açma kapama hareketi yaptınlan bır dolap kapağı (25), bahsedilen dolap kapağının (25) açılıp kapanmasını sağlayan bir amortisör (10) içeren tertibatlar ıle ilgili olup, bahsedilen amortisörün (10) bahsedilen kapağı (25) belirii bir hızda yavaş kapatmasını sağlamak uzere; amortisör (10) uzennde oluşturulmuş en az bir damper (16), bahsedilen dampenn (16) tetiklenmesi ve bu tetıklenme neticesinde amortisörün hızını yavaşlatmak üzere oluşturulmuş bir eğimli temas yüzeyine (21) haiz en az bır taşıyıcı gövde (20) içermesidir.