22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ayarsız dış kapak tutucu TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08581
Buluş Başlığı Ayarsız dış kapak tutucu
Başvuru Sahibi MEPA MOBİLYA GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MİKDAT KÖSE
IPC Sınıfı A47B 88/00
Buluş Özeti

Bu buluş, mobilya sektöründe kullanılanlan sürgülü (kayar) tip dolap kapaklarının kapanma hareketinin kontrol edilmesini sağlayan yavaşlatıcı fren sisteminde kullanılan, ayarsız dış kapak tutucu ile ilgili olup, özelliği; "U" şeklini andıran yapıda, bir ucu daha uzun olan ve dolap kapağı iç yüzeyinde yer alan plaka (1.1), plaka (1.1) üzerinde yer alan tutucudan (1.2) meydana gelen ayarsız dış kapak tutucudan (1) oluşmasıdır.