22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Baharatli veya sebzeli dondurma TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/08794
Buluş Başlığı Baharatli veya sebzeli dondurma
Başvuru Sahibi REMZİYE ÖZEN
Buluş Sahibi REMZİYE ÖZEN
IPC Sınıfı A23G 3/00;A23G 3/42;A23G 3/46;A23G 3/48;A23G 9/00
Buluş Özeti

Önceden belirlenen ölçüde süt, şeker, salep ve kremşanti içeren ayrıca; bahsedilen karışıma ilave edilen ve tarçın, zencefil, çörek otu, susam, keten tohumu, zerdeçal, köriden oluşan bir birinci gruptan seçilen en az bir baharat veya kırmızı pancar, kereviz, kabak, brokoliden, havuç, enginar, ıspanaktan veya bunların sularından oluşan bir ikinci gruptan seçilen en az bir sebze içeren bir dondurmadır .