22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yüksek mukavemetli mekanik fren cırcırı TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2009/09499
Buluş Başlığı Yüksek mukavemetli mekanik fren cırcırı
Başvuru Sahibi AYDINSAN FİREN CIRCIRLARI VE OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI İMALATI PAZARLAMA VE SATIŞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi DOĞAN AYDIN
IPC Sınıfı B60T 1/00;F16D 65/46
Buluş Özeti

Buluş; havalı fren sistemli kara taşıtlarında fren pedalından, fren körüğüne gelen kuvveti mekanik güce dönüştürerek aracın yavaşlamasını ve durmasını sağlayan mekanik fren cırcırı ile ilgilidir . Ar-ge birimimizin yaptığı çalışmalarda mekanik fren cırcırındaki kilit sistemini geliştirilerek, mili yekpare hale getirilmiştir . Ayrıca perçin deliklerini iptal edilmiş ve gövdeye kapak sacı sıvama yapılarak birleştirilmiştir . Sonsuz mil ve sonsuz makaraya sızdırmazlık elemanı o-ring kullanılarak sızdırmazlıkla ilgili dezavantajlar ortadan kaldırılmıştır . Bu sayede daha mukavemetli, uzun ömürlü ve kullanışlı mekanik fren cırcırı geliştirilmiştir .