22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir peynir kabı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/09/2013
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/06449
Buluş Başlığı Bir peynir kabı.
Başvuru Sahibi PAKSET PLASTİK AMBALAJ KALIP İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SALİH ŞEKEROĞLU
IPC Sınıfı A47G 19/26, B65D 85/76
Buluş Özeti

Buluş; genellikle kahvaltılarda tüketilen gıda ürünlerinden peynirlerin üretimi sonrası gövdesi (10) içerisine konumlandırılan ve kapağı (20) kapatılan bu şekilde satış, depolama işlemleri gerçekleştirilen peynir kabı (A) ile ilgili olup, özelliği; içerisine ayrı ayrı peynir konumlandırılan birleşme yüzeyi (13) vasıtasıyla irtibatlı olan I. ve II. gövde (11-12), içerisinde peynir bulunan I. ve II. gövdenin (11-12) üzerine kapatılan, birbirinden bağımsız olarak açılıp kapanabilen bu şekilde iki ayrı gövde (11-12) içerisindeki peynirin hava almadan muhafazasını sağlayan birleşme yüzeyi (23) vasıtasıyla birbirine irtibatlandırılan I. ve II. kapak (21-22) ihtiva eden peynir kabı (A) ile ilgilidir.