22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Beş katmanlı pvc zemin kaplama malzemesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/09867
Buluş Başlığı Beş katmanlı pvc zemin kaplama malzemesi.
Başvuru Sahibi NET PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TOLGA ÖNDEROL
IPC Sınıfı E04F 15/00
Buluş Özeti

Bu buluş, özellikle motorlu taşıtlar başta olmak üzere ev, işyeri, her türlü ofis, otel, konferans salonları, otopark, bahçe, kabin vb. açık-kapalı alan zeminlerinin kaplaması için kullanılan, kir tutmayan ve kolay temizlenen beş katmanlı pvc zemin kaplama malzemesi ile ilgili olup, özelliği; yüzeyinde görsel öğeler bulunan film tabakasının (G) üst kısmını kapatan PVC şeffaf tabaka (2) ve koruyucu poliüretan (PUR) film tabakası (1) içermesidir.