22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İçten takmalı pratik sineklik. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/11264
Buluş Başlığı İçten takmalı pratik sineklik.
Başvuru Sahibi YATAY KAPI PENCERE VE SİNEKLİKLERİ İTHALAT İMALAT İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ALİ ÖZGÜR
IPC Sınıfı A01M 3/00, E06B 9/52
Buluş Özeti

Buluş, evler ve işyerleri gibi yaşam alanlarına dışarıdan girecek olan sinek, böcek gibi zararlı canlıların içeri girmesini engelleyen kapı ve pencerelere takılan sineklik ile ilgili olup özelliği; içten takmalı sabit sineklik kenar profili (1), içten takmalı sabit sineklik köşe aparatı (2), içten takmalı sabit sineklik orta bağlantı profili (3), içten takmalı sabit sineklik sıkıştırma aparatı (4) (4.a), içten takmalı sabit sineklik orta bağlantı plastiği (5) ve içten takmalı sabit sineklik tülünden (6) oluşmasıdır.