22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Güç üniteli frigorifik hava kanalı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/01/2014
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2013/11775
Buluş Başlığı Güç üniteli frigorifik hava kanalı.
Başvuru Sahibi YILDIRANCANLAR GIDA VE HAYVAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA OTOMOTİV İNŞAAT VE TAAHHÜT NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CEM YILDIRANCANLAR, FATİH YILDIRANCANLAR
IPC Sınıfı B60H 1/00, E04F 17/04, F24F 7/00
Buluş Özeti

Buluş; taşımacılık sektöründe şehir içi ve şehirlerarası mamullerin (gıda vb.) muhafazasını sağlayan frigorifik kasalı araçlarda; araç kasasının içindeki nemli ve sıcak havayı emerek alan ve yine emdiği bu havayı soğutup tekrar kasa içine veren soğutucu cihazların (11), soğutma işlemini daha az soğutucu hava kullanımı ile sağlayan, portatif, hafif ve ince yapısı ile daha az yer kaplayan ve bu sayede montaj ve kullanım kolaylığı sağlayan güç üniteli frigorifik hava kanalı (12) ile ilgilidir. Buluş özellikle; güç ünitesi (1), platform (2), pervane (3), sağ rulmanlı kapak (4), sol rulmanlı kapak (5), sol yan kapak (6) ve sağ yan kapak (7), panjur (8), koruma sacı (9) ve hava çıkış boğazı (10) içeren frigorifik kasalı araçlar için üretilmiş kutup elektrikli frigorifik hava kanalı (12) ile ilgilidir.