22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Menengiç bitkisi meyvesinin (tohum) farklı metodlarla işlenmesi ile sıvı ve çözünebilir (instant) toz / granül içecek elde etme prosesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00296
Buluş Başlığı Menengiç bitkisi meyvesinin (tohum) farklı metodlarla işlenmesi ile sıvı ve çözünebilir (instant) toz / granül içecek elde etme prosesi
Başvuru Sahibi CELAL TOPLU;DR BESNİM SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ İLAÇ KOZMETİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CELAL TOPLU;CELAL TOPLU
IPC Sınıfı A23F 5/44;A23L 2/00
Buluş Özeti

Buluşumuz; menengiç (pistacia terebinthus) ağacının meyvesi olarak bilinen ve halk arasında menengiç, çedene, çitlenbik vb . isimlerle anılan menengiç tohumundan, sıvı veya toz halde içecek elde edilmesi ile ilgili olup, özelliği; ilk adım olarak menengiç meyvesinin (tohum) preslenerek yağının alınması, yağı alınan menengiç meyvesinin (tohum) uygun partikül büyüklüğüne getirilmesi, uygun partikül boyutuna getirilen ve yağı alınan menengiç meyvesinin (tohum) kavrulması, kavrulan menengiç meyvesinin (tohum) tekrar uygun partikül boyutlarına getirilmesi, daha sonra bu kavrulmuş menengiç meyvesinin (tohum) bir kısmının filtre veya demleme menengiç kahvesi yapımı için ambalajlanması, bir kısmının ise, uygun miktarda su ile karıştırılarak pişirilmesi ve kalmış olan yağ ve lifin filtre yöntemiyle uzaklaştırılması, daha sonra filtre edilen sıvının uygun konsantrasyona gelene kadar buharlaştırılarak sıvı içecek olarak hazırlanması, sıvı içecek olarak kullanılmayan sıvının ise, uygun kurutucularda (spray dryer, freeze dryer vb.) işlem görmesi için uygun konsantrasyona gelene kadar tekrar buharlaştırılma işlemine tabii tutulması ve uygun konsantrasyona gelen sıvının, kurutuculardan (spray dryer, freeze dryer vb.) geçirilerek toz veya granül içecek elde edilmesi ile karakterize edilmesidir .