22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Plastik üzerine vakum makinesi ile kumaş kaplama (şekillendirme) yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00412
Buluş Başlığı Plastik üzerine vakum makinesi ile kumaş kaplama (şekillendirme) yöntemi.
Başvuru Sahibi O.T.M PLASTİK OTOMOTİV YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi TUNCA VATANSEVER
IPC Sınıfı B60R 13/00
Buluş Özeti

Buluş, otomobil iş makineleri ve mobilya sektöründe vakum baskı makine aracılığıyla plastik ve kumaşı birlikte şekillendirme yöntemi ile ilgilidir Kumaş (3) (keçeli keçesiz her türlü kumaş), yapıştırıcı (poliüretan) (2) malzeme yardımı ile plastik (ABS, PS vb) parçanın (1) üzerine düz plaka halinde iken yapıştırma işlemi yapılır.