22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Seralarda yetiştirilen bitkilerin ilaçlanmasında kullanılan zirai ilaçlama makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00499
Buluş Başlığı Seralarda yetiştirilen bitkilerin ilaçlanmasında kullanılan zirai ilaçlama makinesi.
Başvuru Sahibi CHRYSAMED KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi YUSUF AKTAŞ
IPC Sınıfı A01M 7/00
Buluş Özeti

Buluş, tarımsal alanlarda ve seralarda yetiştirilen bitkilerin zararlılardan ve hastalıklardan korunması için insektisit, akarisit, funglsit, mollusit, nematosit gibi zirai ilaçlarla ilaçlanmasında kullanılan, gövde görevi gören bir şase (13), ilaçlamada kullanılacak zirai ilacın depolandığı depo (2), ilaçlamanın yapılmasını sağlayan ilaçlama bölümü (15), ilacın ince zerrecikler halinde püskürtülmesini sağlayan en az bir nozul (6), şasenin (13) üst kısmında konumlandırılan ve hava basıncını sağlayan kompresör (3), ilacın ince zerrecikler (duman) halinde yayılmasını sağlayan turbo vantilatör (5), deponun (2) içerisinde konumlandırılan ve depodaki (2) ilaç bitiğinde makinenin (1) otomatik olarak durmasını sağlayan elektronik şamandıra (11) içeren zirai ilaçlama makinesi (1) ile ilgilidir.