22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Reçine transferiyle kalıplama yöntemiyle şeffaf ışıklı kaydırak üretim sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00520
Buluş Başlığı Reçine transferiyle kalıplama yöntemiyle şeffaf ışıklı kaydırak üretim sistemi.
Başvuru Sahibi POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BARIŞ PAKİŞ
IPC Sınıfı A63G 21/00
Buluş Özeti

Reçine transferiyle kalıplama yöntemiyle şeffaf ışıklı kaydırak üretim sistemi Buluşumuz temel olarak kaydıraklarda herhangi elektrikli ekipman kullanmaksızın ve dolayısıyla ilave yatınm, bakım ihtiyaçlan olmaksızın ışık efekti vermektedir. Güneş kadar doğaldır ve kullanımı maliyetsizdir. Elektrik lambası, led, fosforlu boya v.b. ile yapılan çözümlerde kullanılan ürüne göre sistem ömrü kısıtlara sahiptir. Bunların aksine şeffaf ışıklı kaydırak sistemi sonsuz ömürlüdür. Kaydırak çalıştığı sürece şeffaf ışıklı kaydırak sistemi için hiçbir ilave bakıma ihtiyaç duyulmaz.