22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Sıvı forma sahip hazır ısı yalıtım sıvası TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/00591
Buluş Başlığı Sıvı forma sahip hazır ısı yalıtım sıvası
Başvuru Sahibi KONİZMA İNŞAAT TURİZM TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÖMER MUSLUKÇU
IPC Sınıfı C04B 9/00;E04B 1/78
Buluş Özeti

Buluş, yapıların her alanında yeni ve eski binaların izolasyonunda kullanılmak üzere doğal polimerlerden oluşan iç ve dış cephelerde kullanılan ısı, su, ses ve yangın yalıtımını aynı anda birlikte sağlayan, ayrıca doğal yapısıyla da nefes alabilen, -5 ila +50 derece arasında kullanım imkânına sahip, 300 ±10 kg/m3 yoğunluğa ve sıvı forma sahip, herhangi bir sıvı ilavesi yapılmaksızın uygulanabilen bir hazır ısı yalıtım sıvası ile ilgilidir.