22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yan bagaj kapağı menteşesi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2007/08298
Buluş Başlığı Yan bagaj kapağı menteşesi
Başvuru Sahibi OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI ANONIM ŞIRKETI
Buluş Sahibi KEMAL FIRAT COŞKUN;ALİ RIZA TURAL;KORKUT KİBAROĞLU
IPC Sınıfı B60J 5/04;E05D 7/085
Buluş Özeti

Bu buluş, motorlu araçlarda kullanılan yan bagaj kapağı menteşesi ile ilgilidir. Mevcut tip yan bagaj kapaklarının açılması için kullanılan menteşeler bagaj kapağını 180° açmadığı halde bagaj giriş alanını ve bagaj iç hacmini düşürmekte ayrıca üretim ve montaj maliyetlerini artırmaktadır. Bu yan bagaj kapağı menteşesi; araca bağlanmasını sağlayan ve menteşenin çalışma eksenlerinden birini üzerinde bulunduran kasa kanadı, menteşesinin her iki çalışma eksenlerini üzerinde bulunduran kademe kanadı, menteşesinin kapağa bağlanmasını sağlayan ve menteşenin çalışma eksenlerinden birini üzerinde bulunduran kapak kanadı, kasa kanadı, kademe kanadı ve kapak kanadını birbirine bağlayarak menteşe eksenlerini oluşturan 2 adet pim ve pimlerin montaj elemanları 4 adet segman, bagaj girişi ve kapak üst hattının birbirine uyumunu sağlayan ayar civatası ve ayar cıvatasının sabitlemek için kullanılan kontra somun ve puldan oluşmaktadır. Menteşe kasa kanadı gövdeye, menteşe kapak kanadı kapağa cıvata yaylı rondelâ ve pul kullanılarak monte edilmektedir. Yan bagaj kapağı menteşesinin ekseni araç yanındaki dış sacın monte edildiği bagaj giriş boşluğunun üstünde bulunan profilin içine yerleştirilerek diğer mevcut uygulamalarda bulunan menteşenin bagaj iç hacmine taşmasının önüne geçilmiş, ikinci bir eksen yardımı ile bagaj kapağının 180° açılarak hem bagaj giriş alanının maksimum kullanımına hem bagaj kapağı açıkken araç dışında bagaj kapağı kalınlığından daha fazla taşma olmaması sağlanmıştır.