22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çekmece, kapak v.b. elemanlar için bir kilitleme ve itme mekanizması TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/01876
Buluş Başlığı Çekmece, kapak v.b. elemanlar için bir kilitleme ve itme mekanizması
Başvuru Sahibi ORÇELİK MADENİ EŞYA OFİS MOBİLYALARI MAKİNE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA GÜVEN
IPC Sınıfı E05B 47/02;E05B 65/46
Buluş Özeti

Bu buluş; çekmece, kapak v.b. elemanlar için kullanıcı tarafından verilen komutlar ile bilgisayar vasıtasıyla kilit dilinin(5) otomatik olarak çalışması temin edilerek açılma özelliği olan gövde(2), selenoid bobin(3), #8220# L #8221# formunda yapılandırılmış kilit mafsalı(4), kilit dili(5), kilit karşılığı(6), itici pim(7), itici pim yayı(8), mafsal basma kayı(9), kilit dili yayı(10), mekanik swich(11), rulman(12), manuel açma piminden(13) oluşan bir çekmece, kapak v.b. elemanlar için bir kilitleme ve itme mekanizmasıdır(1).