22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Taşınabilir elektronik cihazlarda dokuma lastik ile gelen yenilik TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02772
Buluş Başlığı Taşınabilir elektronik cihazlarda dokuma lastik ile gelen yenilik
Başvuru Sahibi DC TELEKOMÜNİKASYON VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi DAVUT KONUK;ADEM CEMİL BAŞAK
IPC Sınıfı A45C 11/00
Buluş Özeti

Gelişen teknoloji ile kullanımı artan elektronik cihazların kılıftan rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayan dokuma lastik ve ekran yüzeylerini korumak amacı ile özel olarak geliştirilen koruyucu ped(lateks) ve astar sistemidir .