22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bitkisel yağların ozon türevini içeren su bazlı kişisel bakım ve temizlik sıvısı ve bunu elde etme yöntemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2010/02961
Buluş Başlığı Bitkisel yağların ozon türevini içeren su bazlı kişisel bakım ve temizlik sıvısı ve bunu elde etme yöntemi.
Başvuru Sahibi MERT-KOZ KOZMETİK KİMYA GIDA AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ITRİ ATIŞ
IPC Sınıfı A61K 8/92;A61Q 19/00;A61Q 5/02;C11D 1/00;C11D 3/382
Buluş Özeti

Buluş, en az bir bitkisel yağın ozon türevini (özellikle ozonid), su ve en az bir emülgatör ihtiva eden kişisel bakım ve temizlik sıvısı; ve bahsedilen bitkisel yağ ozon türevinin, bahsedilen su ve en az bir emülgatör içeren karışım içerisine, 35-55° de eklenmesi ve karıştırılması işlem adımına sahip elde etme yöntemi ile ilgilidir.