22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Düşük ayak stimülatörü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2010/03003
Buluş Başlığı Düşük ayak stimülatörü.
Başvuru Sahibi NİNOVA NÖROTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi METİN TULGAR
IPC Sınıfı A61N 1/36
Buluş Özeti

Bu buluş, nörolojik problemler nedeniyle düşük ayak sorunu olup, yürüme zorluğu çeken hastalarda fonksiyonel elektrik stimülasyon ile yürüme fonksiyonunu düzeltmeye yardımcı olan, dizlik üzerine montajlı bir stimülatör içindeki yerçekimine hassas hareket sensöruyla hastanın doğal yürüme tarzına uygun olarak tetiklenen bir düşük ayak stimülatörü ile ilgilidir.